8 huomioitavaa asiaa yritysblogin rakentamisessa

Yrityksen näkökulmasta yritysblogilla on kolme keskeistä tehtävää.

Ensimmäinen tehtävä on tuoda yrityksen ja yrityksen tarjoamien ratkaisujen olemassaolo potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen. Toinen tehtävä on viestiä yrityksen asiakaslähtöisyydestä ja halusta auttaa asiakasta. Kolmas yritysblogin tehtävä on vakuuttaa asiakas yrityksen asiantuntijuudesta. 

Yritysblogin ei siis tulisi olla mikään päiväkirja, vaan kokonaisuus joka on suunniteltu tukemaan yrityksen myyntiä ja asiakaspalvelua. 

Suunnittelu parantaa lopputulosta ja kannattaa vilkaista ottaako yritysblogisi huomioon seuraavat näkökohdat. 

1)    Onko yritysblogi asiakaslähtöinen?

Aikoinaan käydessäni HubSpotin sisältömarkkinointikoulutuksen ihmettelin, miksi asiakasnäkökulmaa painotetaan niin voimakkaasti. Asiakkaasta piirretään kuva, kartoitetaan demografiat ja asiakaskulmaa tuodaan jatkuvasti esiin. 

Haastateltuani kymmeniä yritysten keskeisissä asemissa olevia päättäjiä, ymmärrän miksi HubSpot painottaa asiakkaan merkitystä koulutuksissaan niin voimakkaasti: kun suurimman osan ajastaan viettää oman yrityksensä parissa on hyvinkin luontaista pohdiskella asioita oman yrityksensä näkövinkkelistä. Kyseessä on erittäin helposti tapahtuva ajatusvirhe ja asiakasnäkökulman saavuttaminen vaatii henkistä energiaa, paneutumista ja tutkimustyötä. 

Ulkopuolisen on huomattavasti helpompi huomata asiakasnäkökulman ympärille syntynyt sokea piste, koska fokus on automaattisesti erilainen. 

2)    Onko yritysblogi sisällöltään kohdennettua?

Eri kohderyhmiä kiinnostaa eri sisältö. Potentiaalinen asiakas, joka on vasta kartoittamassa eri mahdollisuuksia, on kiinnostunut siitä, miten ongelman erilaiset vaihtoehtoiset ratkaisutavat suhteutuvat keskenään. Konkreettisesti asiakas voi miettiä pitäisikö ostaa ruohonleikkuri vai tilata pihan ylläpito palveluna. 

Toisessa vaiheessa myyntisuppiloa oleva liidi taas tietää tarkalleen mitä haluaa ja miettii mistä se Stigan uusin ruohonleikkuri kannattaisi ostaa.

Näiden kahden potentiaalisen asiakkaan tiedontarve on täysin erilainen, koska he sijaitsevat eri kohdissa myyntisuppiloa. Tässä tilanteessa kaiken kattava yleinen viesti ei toimi. Rakenna siis useampi viesti, jotka kohdennat suunnitellusti myyntisuppilon eri vaiheisiin. 

3)    Aktivointipainikkeen tuomat mahdollisuudet

Kannattaa muistaa, että yritysblogin loppuun on mahdollista rakentaa niin sanottu aktivointipainike. Ideana on ohjata lukijaa eteenpäin ja samalla kerätä liidin yhteystiedot. 

Potentiaalisella asiakkaalla on luontaisesti kynnystä antaa yhteystietonsa. Tämän takia asiakkaalle tulee ”maksaa” siitä, että hän luovuttaa vaikkapa sähköpostiosoitteensa. Maksu voi olla esimerkiksi ilmainen e-kirja. Asiakas klikkaa ”Tilaa tästä ilmainen e-kirja”-painiketta ja jättää sähköpostiosoitteensa. Tämän jälkeen e-kirja lähetetään asiakkaan antamaan sähköpostiin ja myöhemmin potentiaaliselta asiakkaalta voi kysyä mitä ajatuksia kirja herätti ja mitä muita asioita hänen puolestaan voitaisiin tehdä. 

4)    Onko yritysblogi hakusanaoptimoidusti kirjoitettu?

Hakukonenäkyvyys nähdään joskus yksittäisenä projektina, joka ensin tehdään ja sitten se on tehty. Yritysten kotisivuilla on toki paljon kertaluontoisia asioita, jotka kannattaa laittaa kuntoon. Näitä kuntoon laitettavia asioita ovat esimerkiksi sivujen funktionaalinen toimivuus ja latausnopeus niin koneella kuin mobiilissa.

Jotta hakukoneista pääsisi oikeasti hyötymään, kannattaa hakukoneoptimointiin kuitenkin suhtautua edellisen lisäksi myös pitkäjänteisenä sisällöntuotantoprosessina. Kyseessä on suunnitelmallinen, työläs ja pitkäkestoinen kehitystyö. Kaikkia tekstejä ei kannata hakukoneoptimoida, varsinkaan jälkikäteen. Sen sijaan valikoidulle hakutermille kirjoitetaan varta vasten oma blogitekstinsä, joka optimoidaan ja johon rakennetaan linkkejä. 

Mikäli haluat ostaa hakusanaoptimointiin liittyviä palveluita kannattaa ensin miettiä, liittyvätkö yrityksesi tarpeet itse hakusanaoptimoituun sisältöön vai kotisivujen toimivuuteen. Sisältöpalveluissa kannattaa konsultoida sisällön asiantuntijaa (esimerkiksi Henri Blomster) ja kotisivujen toimivuuteen ja auditointiin liittyvissä kysymyksissä teknisempää asiantuntijaa (esimerkiksi Jarno Tuovinen). 

5)  Onko yritysblogin jakamiseen panostettu tarpeeksi?

Kaikkia paukkuja ei kannata laittaa tekstin ja sisällön tuottamiseen, vaan myös tekstin jakamiseen kannattaa varata resursseja. Huomioithan, että yritysblogiin ei tulla pelkästään yrityksen kotisivun kautta. Yksi yritysblogin keskeinen funktio on toimia kanavana, jonka kautta potentiaalinen asiakas löytää yrityksen kotisivut

Jakamisessa olennaisessa osassa ovat sosiaalisen median kanavat. Sisältöä suositellaan muokattavaksi kanavan mukaan. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi niin, että tekstin sisältämät pääkohdat nostetaan esiin videon avulla. 

Jakamisessa kannattaa ottaa huomioon myös yrityksen ulkopuolisten maksullisten kanavien tuomat mahdollisuudet. Esimerkiksi SalkunRakentajan kanavissa julkaistu yritysblogi saa osakseen paitsi näkyvyyttä, niin myös hakukonevoimaa.

6)    Pyörää ei kannata keksiä uudestaan

Yritysblogin sisällölle ja rakenteelle on olemassa parhaat käytäntönsä. Nämä käytännöt perustuvat dataan kymmenistä tuhansista yrityksistä ja isosta datasta nähdään miten yritysblogi kannattaa rakentaa. Tämän päälle tarvitaan lisäksi digitaalisten mittareiden tuomaa kokemusta. 

Mikäli päätät kirjoittaa blogin itse kannattaa siis ensin opetella parhaat käytännöt sellaiselta kansainväliseltä toimijalta, joka perustaa opetuksensa suureen määrään dataa. HubSpot tarjoaa aiheeseen ilmaista ja laadukasta videopohjaista koulutusta, jonka voi hankkia täältä.  Kokemus tulee siitä, että näitä parhaita käytäntöjä aletaan soveltamaan. Digitaalisista kanavista saa dataa ja omaa toimintaa muokataan saadun datan pohjalta. 

Yritysblogin sisällön voi myös ostaa. Silloin kannattaa valita toimija, jolla on sekä tarvittava teoriatieto, että kokemus tämän teoriatiedon hyödyntämisestä. Tarvittavasta teoriatiedosta voi varmistua valitsemalla toimijan, jolla on HubSpotin (tai muun merkittävän toimijan) Inbound-sertifikaatti tai vastaava. 

Kannattaa myös muistaa, että sisältöä voi tuottaa myös haastatteluihin pohjaten. Esimerkiksi SalkunRakentajan sivusto käsittelee sijoittamista ja taloutta, mutta haastatteluiden kautta voidaan tarjota laaja-alaista sisällöntuotantoa. Itse olen kirjoittanut haastattelujen pohjalta tekstejä paitsi sijoittamisesta ja taloudesta, myös älykkäistä sähköverkoista lähtien asfalttiin ja työergonomiaan asti. 

7)    Hyödyntääkö yritysblogi jatkuvaa dataan perustuvaa kehittämistä

Digitaalisten kanavien vahvuus liittyy niiden mitattavuuteen. Mittaamalla yritysblogisi sisällön menestymistä objektiivisesti, saat mahdollisuuden kehittää sitä entistä paremmaksi. Parhaiden käytäntöjen mukaan valitut tavoitteet täyttävät SMART kriteerit eli ovat Saavutettavia, Mitattavia, Aikaan sidottuja, Relevantteja ja Tarkkoja.

Kannattaa myös huolehtia siitä, että yritysblogin tuottajilla on itsellään pääsy ja motiivi seurata valittujen digitaalisten vasteiden kehitystä. 

8)    Yritysblogi toimii myös B2B-markkinoilla

On helppo nähdä, että kuluttajalle kannattaa tuottaa kouluttavaa ja yrityksen kotisivuille ohjaavaa sisältöä. Monia alkaa kuitenkin epäilyttää siinä vaiheessa, kun siirrytään B2B-markkinoille. Etenkin kun myydään erikoistuneita tuotteita, jossa potentiaalisia asiakkaita on rajatusti, tulee ensimmäisenä ajatuksena mieleen, ettei yritysblogiin kannattaisi panostaa. Ajatus on väärä. Esimerkiksi Thermo Fisherin kromatografiayksikkö on vähintäänkin erikoistunut toimija, jonka asiakaskunta on rajattu. Silti se on saanut erittäin hyviä tuloksia sisältömarkkinoinnin kautta. 

B2B-markkinoilla tuotteen ostaa yritys, mutta ostopäätöksen tekee kuitenkin ihminen. Tämä kannattaa muistaa myös yritysblogin kohdalla: pyri tunnistamaan päätöksentekijä (eli ostajapersoona) ja kohdenna viestisi hänelle. Kerro miten sinä voit auttaa tämän ostajapersoonan ongelman ratkaisemisessa. 

Tutustu SalkkuMedian sisältöpalveluihin.