Miksi sisältömarkkinointi toimii?

Maailma on muuttunut ja niin on muuttunut myös myyntityö. Digitaalisessa maailmassa sisältömarkkinointi on noussut yhä tärkeämmäksi markkinointitekniikaksi.

Nettisivustojen mainokset ovat yhä pääsääntöisesti bannerimainoksia. Tosiasia kuitenkin on, että bannerit eivät useinkaan toimi halutulla tavalla. Niiden klikkausprosentit ovat heikkoja, lukijat voivat estää niiden näkymistä adblockien avulla ja lisäksi lukijat saattavat kokea ne häiritseviksi.

Siksi yhä useampi yritys luottaakin digimainonnassa ja -markkinoinnissa sisältömarkkinointiin ja natiivimainontaan.

Syy sisältömarkkinoinnin merkityksen kasvuun on oikeastaan aika yksinkertainen: internet.

Muinoin ennen internetin suosion räjähdysmäistä kasvua kuluttajien oli paljon nykyistä vaikeampaa kaivaa tietoa etsimästään tuotteesta tai palvelusta. Internet on poistanut tämän kuluttajan ongelman tehokkaasti. Tietoa löytyy helposti ja sitä on paljon.

Siksi kuluttajat ottavat selvää tuotteista ja palveluista, ennen kuin ottavat yhteyttä myyjään. Tämä on aivan keskeinen kuluttajakäyttäytymisen muutos, jonka internet on tuonut tullessaan.

Digimaailmassa ostaminen ei ole enää samaa kuin ennen suuria sateita

Mitä se tarkoittaa sitten sisältömarkkinoinnin kannalta?

Se tarkoittaa sitä, että markkinointi on ohittanut perinteisen myynnin. Koska kuluttajat etsivät ensin tietoa tuotteesta, kannattaa myyjän vastata tähän huutoon. Myyjän on siis tarjottava internetissä surfailevalle kuluttajalle aidosti informatiivista ja laadukasta tietoa. Näin rakennetaan luottamusta ja luodaan pohjaa myynnille.

Mitä on sisältömarkkinointi ja mihin sen hyödyt perustuvat?

Sisältömarkkinointi on markkinointitekniikka, jossa tuotteen tai palvelun kohderyhmälle tuotetaan sen arvostamaa, sille hyödyllistä sekä jatkuvaa ja johdonmukaista markkinointiviestintää ja muuta mediasisältöä sen parhaiten tavoittavissa digitaalisissa kanavissa. Keskeistä on lukijan kannalta siis tiedon hyödyllisyys.

Kukaan ei ole kiinnostunut sisällöistä, joissa vain kehutaan yrityksen tuotteita tai palveluja. Sisällön on annettava aitoja vastauksia lukijoita askarruttaviin kysymyksiin. Sen tavoitteena on siten sitouttaa nykyisiä asiakkaita pysymään asiakkaina, hankkia uusia asiakkaita ja markkinoida kaikille kannattavasti.

Sisältömarkkinointi on yksi hyvä tapa kerätä yritykselle luottamusta nykyisten ja tulevien asiakkaiden keskuudessa.

Mitä sisältömarkkinointi vaatii ?

Mitä sitten on se kiinnostava sisältö?  Se voi olla esimerkiksi erilaisia käyttövinkkejä, neuvontaa, tuotteeseen ja sen mahdollistamaan elämäntyyliin liittyviä mediajuttuja. Ostajapersoonien luominen, hyvän sisältöstrategian teko sekä oikein määritetyt sisältömarkkinoinnin tavoitteet ovat keskeisiä onnistuneen sisältömarkkinoinnin kulmakiviä.

Hyvässä sisältömarkkinoinnissa huomioidaan artikkelin hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat seikat, mutta pelkkä SEO-optimointi ei tietenkään riitä. Sisällön pitää olla myös laadukasta.

Sisältömarkkinointi ei siis ole pelkkää käyttöä hakusanamainontaan, vaan sisältömarkkinoinnin keinoin tuotteen tai palvelun myyjä pyrkii selvittämään asiakkaan huolia, tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Sisältöjä tuotetaan asiakkaan tarpeet ja mieltymykset kirkkaana mielessä.

Sisältömarkkinointi vaatii yritykseltä kärsivällisyyttä. Se ei tuota useinkaan tuloksia välittömästi, vaan vasta pitkällä aikavälillä. Toisaalta hyvin toteutetun sisältömarkkinoinnin vaikutus ja teho on pitkällä aikavälillä monikertainen vaikkapa maksettuun mainontaan verrattuna.

Kiinnostuitko sisältömarkkinoinnista? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.