Sisältömarkkinoinnin perusteet koottu yhteen oppaaseen

Hyödyllinen opas selventää sisältömarkkinoinnin käsitteitä ja kokoaa yhteen kaikki teeman perusasiat.

Digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin yhteisö IAB Finland on koonnut maksuttomaan sisältömarkkinoinnin oppaaseen kaikki aiheen perusasiat. Oppaan laatimiseen ovat antaneet panoksensa 14 sisältömarkkinoinnin asiantuntijaa.

Oppaassa kerrotaan, miten sisältömarkkinointia yleensä määritellään ja ketkä sitä tekevät. Oppaassa annetaan tiivis opastus sisältömarkkinoinnin suunnitteluun ja siinä käsitellään kevyesti myös muun muassa tuotantoa, kanavaoptimointia ja vastuullisuusteemaa.

Tekijöiden mukaan sisältömarkkinoinnin opas sopii erinomaisena perusoppimääränä sisältömarkkinoinnin uusille kyvyille, sisältömarkkinoinnin ammattilaisille kokonaiskuvan palauttamiseen, sisältömarkkinoinnin ammattilaisille oman työn ja arjen rutiinien arviointiin ja ammatillisen ajattelun kehittämiseen sekä kenelle tahansa markkinoinnin parissa työskentelevälle, jota kiinnostaa sisältömarkkinointi kiinnostaa.

Oppaassa lähestytään sisältömarkkinointia neljästä eri näkökulmasta: oma media, markkinoinnin automaatio, natiivimainonta ja vaikuttajamarkkinointi.

Mitä sisältömarkkinointi on ja miten se eroaa natiivimainonnasta? Jopa alan ammattilaisilla tuntuu olevan erilaisia käsityksiä siitä, mitä eroa on sisältömarkkinoinnilla ja natiivimainonnalla.

IAB selkeyttää käsitteiden eroa.

Sisältömarkkinointi määritellään oppaassa seuraavasti:

Sisältömarkkinointi on markkinoijan kustantamaa sisältöä, jonka tehtävä on paitsi tuottaa lisäarvoa kuluttajalle myös edistää markkinoijan liiketoiminnallisia tavoitteita. Sisältömarkkinointia voidaan suunnitella, tuottaa, julkaista ja optimoida sekä omissa kanavissa että ostetuissa medioissa.

Natiivimainonta on suppeampi käsite. Se on mainosmuoto, jonka ulkomuoto on yhteneväinen ympäristönsä kanssa, ja sen sisältö on linjassa sivuston muun sisällön kanssa. Yleisimmin natiivimainoksia löytyÿ medioiden, sosiaalisten medioiden ja hakukoneiden sivustoilta.

IAB selkeyttää käsitteiden eron näin:

Sisältömarkkinoinnissa mainostaja luo ja tarjoaa kuluttajalle esimerkiksi viihdyttävää tai hyödyllistä sisältöä vastikkeetta saadakseen lisää ja ylläpitääkseen asiakkuutta. Natiivimainonta puolestaan tuo mainostajan sisällön kuluttajan ulottuville osana olemassa olevaa mediaa ja sen keinoja hyödyntäen. Sisältömarkkinoinnin keinoin mainostaja voi ottaa haltuun oman alansa keskustelut ja asiantuntijuuden digitaalisissa kanavissa sekä nousta yleisön tietoisuuteen.

Lyhyesti eron voi kiteyttää näin: natiivimainonta on maksettua sisältömarkkinointia.

Tarvitsetko apua sisältömarkkinoinnissa tai etsitkö ratkaisua natiivimainontaan?

Tutustu palveluihimme tai ota suoraan yhteyttä, niin kerromme ratkaisuistamme.