Tällaiset sisällöt saavat sitoutuneita lukijoita – artikkelin pituudella on väliä

Tutkimus paljastaa yllättäviäkin seikkoja artikkelien suosioon vaikuttavista tekijöistä.

Mikä tekee artikkelista erottuvan, josta hakukoneet pitävät? Hyviä sisältöjä on mahdollista tietysti tehdä lukemattomilla eri tavoilla. Kuitenkin jutun hakukonenäkyvyyden kannalta tietyillä perusasioilla on merkitystä.

Eikä pelkästään hakukonenäkyvyyden, vaan myös lukijan sitoutumisen kannalta. Hyvät sisällöt eivät pelkästään nouse korkealle hakukonetuloksissa, vaan niihin sitoudutaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hyviä artikkeleja jaetaan sosiaaliseen mediaan, niiden parissa viihdytään pitkään, niitä kommentoidaan ja niistä julkaistaan muilla sivustoilla ulkoisia linkkejä.

SEMRush-sivusto kävi läpi peräti 700 000 artikkelia ja analysoi ne erilaisilla sisältömittareilla. Tutkimus tehtiin osana Global State of Content Marketing Report 2019 -raporttia. Raportti on suunniteltu auttamaan sisältömarkkinoijia ympäri maailmaa ymmärtämään paremmin alaa ja tekemään asiaankuuluvia johtopäätöksiä strategioilleen.

Laajan tutkimuksen keskeisimmät havainnot ovat tässä:

1. Pitkät artikkelit toimivat

Pitkät yli 3000 sanan sanat saavat kolme kertaa enemmän liikennettä, neljä kertaa enemmän jakoja ja 3,5 kertaa enemmän linkkejä ulkoisilta sivuilta (backlinks) kuin keskipitkät artikkelit (901-1200 sanaa). Lyhyemmissä artikkeleissa (300–900 sanaa) on 4,5 kertaa useammin sellaisia, joita ei oltu jaettu lainkaan kuin pitkillä yli 3000 sanan artikkeleilla.

2. Pitkät otsikot toimivat

Pitkien otsikoiden sanat (yli 14 sanaa) saavat kaksi enemmän liikennettä, kaksi enemmän jakoja ja peräti viisi kertaa enemmän linkkejä ulkoisille sivuille kuin artikkelit, joissa on lyhyet otsikot (7-10 sanaa). Tosin tässä yhteydessä on syytä muistaa, että analyysi on tehty englanninkielisille sisällöille, ja englannin kielessä sanat ovat keskimäärin selvästi lyhyempiä kuin suomen kielessä.

3. Listaukset otsikoissa toimivat

Artikkelit, joissa on luettelon otsikot (artikkelit, jotka alkavat numerolla, kuten ”N asiaa…”, ”N tapaa …” jne.), Saavat kaksi enemmän liikennettä ja kaksi enemmän jakoja sosiaaliseen mediaan kuin muut artikkelityypit.

4. H2- JA H3 -tägit toimivat

H2 + H3 -tunnisteilla varustetut artikkelit menestyvät paremmin liikenteen, jakamisen ja ulkoisten linkkien suhteen.

5. Listaukset sisällössä toimivat

Artikkelit, joissa on viisi luetteloa 500 sanaa kohti, verrattuna artikkeleihin, joissa ei ole luetteloita, saavat neljä enemmän liikennettä ja kaksi enemmän sosiaalisia osuuksia.

Pitkät sisällöt toimivat paremmin niin hakukoneissa kuin lukijoiden sitouttamisessakin

Suurin osa listan asioista ovat varmasti monelle sisältöjen tekijöille tuttuja juttuja. Ehkä yllättävin on listan ensimmäinen kohta, eli artikkelipituus.

Ennen kuin artikkeli julkaistaan, yksi sisällöntuottajien tärkeimmistä seikoista on määrittää, kuinka laajasti aihealuetta käsitellään, mitä rajauksia aiheeseen tehdään ja mitä jätetään kokonaan pois.

SEMRushin aiempi tutkimus osoitti, että pidempien sisältöjen artikkelit sijoittuvat keskimäärin korkeammalle hakukonetuloksissa. Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, onko sisällön pituuden ja sivun hakukonesijainnin välillä korrelaatio hakutuloksissa.

Uudessa tutkimuksessa SEMRush selvitti, miten artikkelin pituus vaikuttaa lukijoiden sitoutumiseen, artikkelin jakoihin sosiaaliseen mediaan, liikenteeseen ja ulkoisten linkkien määrän.

Lyhyemmillä artikkeleilla (300–900 sanaa) on selvästi enemmän niitä, joita lukijat eivät jaa sosiaaliseen mediaan lainkaan. Pitkä yli 3000 saman artikkeli toimii paremmin kuin lyhyemmät artikkelit. Tulos on ymmärrettävä. Lukijoiden mielestä enemmän tietoa sisältävät tekstit sitouttavat lukijoita enemmän.

Myös esimerkiksi Hubspotin aiemmin tekemät tutkimukset osoittavat pitkien sisältöjen tehon. Ne toimivat yleensä paremmin kaikilla tasoilla, 3000 sanan sisältö saa 77,2 prosenttia enemmän linkkejä kuin 1000 sanaa, ja artikkelit, joiden sanamäärä on yli 2500, jaetaan eniten sosiaaliseen mediaan.

On oikeastaan aika yllättävää, että jos artikkelissasi on alle 3000 sanaa, on tutkimuksen perusteella vain 50 prosentin mahdollisuus saada sosiaalisia jakoja.

Sisältöjä luetaan nykyään yhä enemmän mobiililaitteilla. Sen perusteella voisi olettaa, etteivät lukijat viihdy yksittäisen artikkelin parissa kovin pitkään.

Yhdysvaltalaisen Pew tutkimuskeskuksen tutkimus kääntää ylösalaisin tämän käsityksen. Yli 1000 sanan parissa viipymisen keskimääräiseksi ajaksi mitattiin kaksi minuuttia ja kolme sekuntia. Alle tuhannen sanan uutisilla vastaava aika oli puolestaan kolme sekuntia vaille minuutti. Ero on huomattava.

Pelkästään hakukonenäkyvyyden kannalta nyrkkisääntö artikkelin pituudelle on, että sen tulisi olla vähintään 300 sanaa. Tätä lyhyemmät sisällöt eivät nouse Googlen hakukonetuloksissa korkealle.