Näin sisällöntuotanto onnistuu – kuusi vinkkiä onnistuneeseen blogiin

Kaupallisen sisällön kirjoittamisessa on hyvä pitää mielessä muutamia tärkeitä periaatteita. Tehokas sisällöntuotanto ei ole rakettitiedettä vaan maalaisjärkeä.

Yhä useampi yritys luottaakin digimainonnassa ja -markkinoinnissa sisältömarkkinointiin ja natiivimainontaan. Siksi sisällöntuotanto on noussut yhä tärkeämmäksi yritysten markkinointikeinoksi. Joku onkin sanonut, että nykyään kaikki myynti on markkinointia ja kaikki markkinointi on sisältöjen tekemistä.

Syy sisältömarkkinoinnin merkityksen kasvuun on oikeastaan aika yksinkertainen: internet.

Muinoin, ennen internetin suosion räjähdysmäistä kasvua, kuluttajien oli paljon nykyistä vaikeampaa kaivaa tietoa etsimästään tuotteesta tai palvelusta. Internet on poistanut tämän kuluttajan ongelman tehokkaasti. Tietoa löytyy helposti ja sitä on paljon. Siksi kuluttajat ottavat selvää tuotteista ja palveluista ennen kuin ottavat yhteyttä myyjään. Tämä on aivan keskeinen kuluttajakäyttäytymisen muutos, jonka internet on tuonut tullessaan.

Kaupallisen sisällön tuottaminen ei ole kuitenkaan useinkaan mikään vasemman käden juttu. Onnistuneessa kaupallisessa sisällössä on huomioitava useita keskeisiä periaatteita.

Tässä on lueteltu muutamia tärkeitä hyvään kaupalliseen sisältöön kuuluvia ominaisuuksia.

1. Ymmärrä kohderyhmäsi

Sisältömarkkinoinnissa ei tuputeta lukijoille yrityksen tuotteita tai palveluja, vaan tarjotaan heille aidosti hyödyllistä tietoa. Hyödyllisen tiedon kertominen artikkelin tai blogin keinoin edellyttää kuitenkin kohderyhmän ja ostajapersoonien ymmärtämistä. Siksi kirjoittajan täytyy tuntea sen ryhmän tarpeet, jota jutulla tavoitellaan.

Kirjoittajan kannattaa miettiä vastaus yksinkertaiseen kysymykseen: mistä asioista kohderyhmä haluaa luultavasti saada tietoa?

Inbound-markkinointiin ja myynnin ohjelmistoihin keskittyvä Hubspot kertoo hyvän esimerkin. Jos yrityksen kohderyhmä on esimerkiksi 20-30 vuotiaat potentiaaliset yrittäjät, ei heille kannata turhaan kertoa sosiaalisen median käytön alkeita. He kyllä tuntevat sosiaalisen median perusasiat. Sen sijaan kirjoittaja voi antaa nuorille yrittäjänaluille tietoa siitä, miten sosiaalinen media käännettään arkisesta ajanvietteestä tukemaan liiketoimintaa.

2. Valitse hyödyllistä tietoa tarjoava sisältö

Olipa yrityksen toimiala tai liikeidea mikä tahansa, aina on mahdollista tehdä siihen liittyvää sisältöä, joka on lukijalle aidosti hyödyllistä.

Asiakkuudenhallinnan ohjelmistoja myyvän yrityksen ei kannata kertoa artikkelissaan, kuinka erinomaisia sen softat ovat. Sen sijaan yritys voi kertoa syitä, mitä hyötyjä CRM-järjestelmä tuo, tai se voi kertoa, mikä erottaa hyvän ja huonon CRM-järjestelmän toisistaan, tai se voi kertoa, mitä kannattaa ottaa huomioon CRM-järjestelmää valittaessa.

Hyödyllisiä aiheita on lukemattomia määriä.

3. Otsikko on kaikki kaikessa

Netissä otsikon merkitys on valtava. Hyvä otsikko kiinnittää potentiaalisten lukijoiden huomion, kun juttu jaetaan sosiaaliseen mediaan. Lisäksi hyvä otsikko nousee esille hakukoneissa.

Otsikkoon kannattaa siis panostaa. Asiasta ei kuitenkaan kannata tehdä ylitsepääsemätöntä haastetta. Yksi hyvä tapa otsikon miettimisessä on se, että kirjoittaja laatii aluksi vain väliaikaisen ”työotsikon”. Kun juttu on valmis, on helpompi sitten justeerata otsikkoa vastaamaan toteutunutta sisältöä ja hioa se paremmaksi. Kynnystä ei kannata heti alkuun laittaa liian korkealle.

Otsikossa kannattaa pitää mielessä, että siinä on mukana se hakusana, joka nähdään tärkeäksi hakusanaoptimoinnin kannalta. Hakukonenäkyvyys voi olla kuitenkin myös sudenkuoppa: liiallinen SEO-optimointi saattaa tehdä otsikosta tylsän ja kapulakielisen.

Kannattaa muistaa, että Google pitää alle 65 kirjaimen otsikoista, joten otsikon pituus kannattaa pitää niissä rajoissa.

Toisaalta liian lyhyt otsikko ei välttämättä ole aina paras vaihtoehto. Pitkien otsikoiden sanat (yli 14 sanaa) saavat kaksi enemmän liikennettä, kaksi enemmän jakoja ja peräti viisi kertaa enemmän linkkejä ulkoisille sivuille kuin artikkelit, joissa on lyhyet otsikot (7-10 sanaa). Tosin tässä yhteydessä on syytä muistaa, että analyysi on tehty englanninkielisille sisällöille, ja englannin kielessä sanat ovat keskimäärin selvästi lyhyempiä kuin suomen kielessä.

Artikkelit, joissa on luettelon otsikot (artikkelit, jotka alkavat numerolla, kuten ”N asiaa…”, ”N tapaa …” jne.), saavat kaksi enemmän liikennettä ja kaksi enemmän jakoja sosiaaliseen mediaan kuin muut artikkelityypit.

Kannattaa myös muistaa, että artikkelin otsikko on samalla myös johdannon otsikko, joten johdantoon ei tule erillistä otsikkoa, toisin kuin muihin lukuihin. Ensimmäinen väliotsikko tulee vasta muutamien leipätekstin kappaleiden jälkeen.

4. Muista panostaa myös johdantoon

Johdanto täydentää artikkelin otsikkoa. Se on artikkelin pääasioiden kiteytys ja artikkelin tiivistetty ilmaisu. Usein nettiartikkelien johdannot pidetään lyhyinä – ei ole tarkoitus, että johdanto kiteyttää kaiken sen, mitä artikkelissa kerrotaan.

Otsikko ja ingressi yhdessä ratkaisevat sen, viitsiikö lukija lukea artikkelia. Siksi niiden merkitys on suunnattoman tärkeä. Otsikko ja ingressi kertovat lukijalle, mitä hän voi odottaa löytävänsä jutun sisällöstä. Ne eivät anna lukijalle vielä vastauksia, vaan vastaukset tulevat koko sisällöstä. Hyvä johdanto siis kertoo lukijalle, miksi hänen kannattaa lukea koko sisältö.

5. Jäsentele sisältö

Mitä pitempi artikkeli on, sitä enemmän siinä tulisi olla muutakin kuin leipätekstiä. Muutoin jutun lukeminen käy lukijalle raskaaksi. Ensimmäistä väliotsikkoa ei pidä kuitenkaan laittaa jutun alkuun. Jos juttu on lyhyt, esimerkiksi vain 200 sanaa, ei väliotsikoita tarvita.

Usein kirjoittaja tekee sen virheen, että kappaleet ovat liian pitkiä. Nettitekstejä luetaan nykyään usein kännyköillä, joten tekstin pitkät kappaleet ovat raskasta luettavaa mobiililaitteilla. Siksi nettitekstien kappaleet ovat selkeästi lyhyempiä kuin paperille painetut tekstit.

Pitkässä sisällössä pitää ehdottomasti olla tietenkin väliotsikoita. Näiden lisäksi tekstissä voi olla luetteloja, listoja, kuvia, sosiaalisen median postausten upotuksia (esimerkiksi tviittien upotukset ovat nykyään hyvin suosittuja) tai vaikkapa Youtube-video.

Hyvä esimerkki monivivahteisesti jäsennellystä artikkelista on esimerkiksi tämä Hubspotin juttu: How to Use Snapchat: A Detailed Look Into HubSpot’s Snapchat Strategy.

6. Lisää loppuun Call-to-action -kehoite

CTA eli Call-To-Action tarkoittaa useimmiten artikkelin loppuun lisättyä kehotusta, joka ohjaa käyttäjää tekemään halutun toiminnon. Kehotteessa voidaan pyytää esimerkiksi lukijaa kysymään lisää aiheesta ottamalla yhteyttä kirjoittajaan. Se voi olla pyyntö tilata uutiskirje tai pyyntö lukea toinenkin sisältö tai pyyntö tutustua yrityksen palveluihin.

Hyviä käytännön vinkkejä onnistuneen CTA:n laadintaan löytyy esimerkiksi tästä Manda Kosolan kirjoittamasta artikkelista.

On myös hyvä ymmärtää, että hyvin suunniteltu CTA on hyödyllinen paitsi kirjoittajalle ja hänen yritykselleen myös lukijalle itselleen.

Tarvitsetko apua yrityksesi sisällöntuotannossa? Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää.