On monta hyvää syytä valita natiivimainos

Yhä useampi mainostaja on huomannut ne lukuisat edut, mitä natiivimainos tarjoaa.

Toisin kuin mainosbannerit, natiivimainos istuu saumattomasti osaksi julkaisukanavan kuten esimerkiksi verkkolehden toimituksellisen sisällön kylkeen. Se tuo kaupallisen sisällön lukijan ulottuville osana olemassa olevaa mediaa.

Natiivimainokselle on siis keskeistä sen artikkelinomainen visuaalinen näkymä ja sisältö, joka noudattelee julkaisumedian omaa ilmettä. Natiivimainos on tyypillisesti artikkeli, mutta se voi olla muutakin, vaikkapa video. Usein natiivimainos näytetään osana verkkolehden uutisvirtaa tai toimituksellisen sisällön alapuolella olevissa sisältösuosituksissa.

Kuten sisältömarkkinointi laajemminkin, on natiivimainosten suosio kasvanut digitalisaation myötä. Perinteisen printtimedian mainosten rinnalle on tullut display-mainoksia ja natiivimainoksia. Natiivimainokset ovat osoittautuneet erinomaisiksi mainosmuodoiksi sellaisille yrityksille, jotka halusivat kasvattaa tuotteensa tai liikeideansa tunnettavuutta.

Alla oleva kuvakaappaus on SalkunRakentaja-verkkolehden Strossle-widgetistä, joka näkyy toimituksellisen sisällön alapuolella. Strosslen widgetti näyttää lukijalle sisältösuosituksina toimituksellisia sisältöjä, mutta joukossa on myös yksi tai muutama natiivimainos.

Lukijaa ei saa hämätä. Lukijan on aina nähtävä, mikä sisältösuositus on toimituksellista sisältöä ja mikä on mainos. Siksi natiivimainos tulee erottaa tunnistettavasti toimituksellisesta sisällöstä. Natiivimainos ohjaa lukijan sen omille nettisivuille tai laskeutumissivulle.

Natiivimainoksia on kahta sorttia: ohjaavat natiivimainokset ja sisältömainokset. Ohjaava natiivimainos näkyy osana hakutuloksia, uutisvirtaa tai sisältösuosituksia tai muuta medialle ominaista sisältöjen listaustapaa. Sisältömainos puolestaan julkaistaan julkaisijan sivustolla samanmuotoisena toimituksellisen sisällön kanssa eikä käyttäjää ohjata sivustolta pois mainostajan omalle sivulle.

Mitä etuja ohjaava natiivimainos sitten tarjoaa?

Etuja on useita. Ensinnäkin se on tehokas keino lisätä laadukasta kävijäliikennettä yrityksen omille nettisivuille. Kuluttajat ohjataan klikkauksesta suoraan yrityksen omaan verkkopalveluun.

Mikä ehkä vieläkin tärkeämpää, natiivimainos on oiva keino yrityksen brändin rakennukseen. Kuluttajat kokevat natiivimainokset usein miellyttävämpinä kuin mainosbannerit. Ne eivät ”hyppää silmille” häiritsevästi. Natiivimainonnan keinoin yritys voi viestiä kuluttajille, että se haluaa auttaa heitä ja ratkaista heidän ongelmiaan. Natiivimainos näytetään usein sellaisen toimituksellisen sisällön yhteydessä, joka kiinnostaa lukijaa. Tällöin natiivimainoksellakin on lukijalle usein lisäarvoa.

Toisin kuin joskus kuvitellaan, natiivimainos ei ole display-mainontaan tai Google-mainontaan verrattuna kalliimpaa. Natiivimainonnassakin mainostaja maksaa vain klikeistä, ei mitään kiinteää maksua.

Natiivimainonnalla on saavutettavissa myös laaja tavoitettavuus. Salkkumedian natiivimainonnan ratkaisu tavoittaa kolme miljoonaa suomalaista 40 eri verkkolehdessä.

Kaiken lisäksi natiivimainos on myös yleensä display-mainosta tehokkaampi, sillä niillä on keskimäärin 5-10 kertaa parempi klikkiprosentti kuin display-mainonnassa.

Natiivimainostaja ei tarvitse myöskään graafikon apua, sillä siihen tarvitaan vain hyvä otsikko, ingressiteksti ja artikkelikuva. Se on myös helppo toteuttaa. Mainokseen tarvitaan vain otsikko, kuva ja lyhyt ingressiteksti. Mainoksesta on helppoa ja nopeaa tehdä erilaisia versioita, jolloin mainostaja pystyy tekemään vertailua eri mainosversioiden tehokkuuden välillä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää Salkkumedian tarjoamasta natiivimainonnan ratkaisusta.