Miten optimoidaan natiivimainos? 5 erilaista tavoitetta

Natiivimainosverkostoissa on helppo tehdä natiivimainoksista eri versioita ja seurata niiden tuloksia. Koska tuloksia on helppo saada, kannattaa mainosten optimointiin nähdä vaivaa.

Natiivimainos on maksettua sisältömarkkinointia. Se on IAB:n määritelmän mukaan mainosmuoto, jonka ulkomuoto on yhteneväinen ympäristönsä kanssa, ja sen sisältö on linjassa julkaisussivuston muun sisällön kanssa.

Natiivimainoksissa on useita etuja. Toisin kuin mainosbannerit, natiivimainos istuu saumattomasti osaksi julkaisukanavan kuten esimerkiksi verkkolehden toimituksellisen sisällön kylkeen. Se tuo kaupallisen sisällön lukijan ulottuville osana olemassa olevaa mediaa.

Natiivimainokselle on siis keskeistä sen artikkelinomainen visuaalinen näkymä ja sisältö, joka noudattelee julkaisumedian omaa ilmettä. Natiivimainos on tyypillisesti artikkeli, mutta se voi olla muutakin, vaikkapa video. Usein natiivimainos näytetään osana verkkolehden uutisvirtaa tai toimituksellisen sisällön alapuolella olevissa sisältösuosituksissa.

Kuten sisältömarkkinointi laajemminkin, on natiivimainosten suosio kasvanut digitalisaation myötä. Perinteisen printtimedian mainosten rinnalle on tullut display-mainoksia ja natiivimainoksia. Natiivimainokset ovat osoittautuneet erinomaisiksi mainosmuodoiksi sellaisille yrityksille, jotka halusivat kasvattaa tuotteensa tai liikeideansa tunnettavuutta.

Natiivimainonta on perinteistä bannerimainontaa tehokkaampi keino kuluttajien sitouttamiseen. Lisäksi osa lukijoista kokee display-mainokset häiritsevinä, mitä natiivimainokset harvoin tekevät, koska ne yleensä sulautuvat osaksi verkkomedian toimituksellista uutisvirtaa tai sisältösuosituksia. Bannerimainontaa rasittaa myös ad blocking -ohjelmistojen yleistyminen, jotka piilottavat verkkosivustoilta display-mainokset. Vuonna 2017 lähes joka neljännellä nettikäyttäjällä oli mainosestoohjelmisto käytössä.

Mainostaja ostaa natiivimainontaa joko suoraan mediasta sovitusta sijainnista (esimerkiksi toimituksellisten sisältöjen alta, sivupalkista tai uutisvirrasta). Toinen mahdollisuus on käyttää natiivimainosverkkoa, joka tarjoaa mainostajalle mahdollisuuden hankkia sisällöilleen kerralla näkyvyyden useissa medioissa. Salkkumedia tarjoaa asiakkailleen molemmat mahdollisuudet.

Koska natiivimainosten käyttöönotto ja erilaisten mainosversioiden tekeminen on hyvin helppoa ja nopeaa (mainokset voivat erota vain joissakin otsikon sanamuodoissa), on optimointi keskeinen osa onnistunutta natiivimainoskampanjaa.

Hyvä lähtökohta optimoinnille on luonnollisesti se, että mainostaja on etukäteen määritellyt kampanjan tavoitteet ja käytettävät mittarit. Lisäksi mainostajan pitää tietysti myös varmistaa julkaisijalta, että natiivimainonnan seurantaan löytyy riittävät välineet.

Miten sitten natiivimainonta kannattaa optimoida?

IAB on laatinut käytännöllisen natiivimainonnan oppaan, jossa listataan useita optimoitavia seikkoja. Omointimahdollisuuksista ovat esimerkiksi:

  1. Sisältöoptimointi: Sisällöstä luodaan useita versioita AB-testausta varten. Tällöin seurataan eri versioden klikkausprosentteja, näkyvyyttä ja konversioita.
  2. Kohderyhmäoptimointi: kohdennetaan kampanja tietylle kampanjan tavoitteiden mukaiselle kohderyhmälle. Esimerkiksi natiivimainosverkostossa on mahdollista kohdentaa natiivimainos tiettyjen kiinnostuksen kohteiden mukaisten toimituksellisten sisältöjen yhteyteen. Tietenkin myös julkaisumedioiden valinnalla voidaan vaikuttaa kohderyhmän valintaan.
  3. Dataoptimointi: dataoptimoinnissa hyödynnetään jälleenmarkkinointidataa aikaisemmista sivukävijöistä tai muuta datakantaa, jonka avulla natiivimainokset näytetään vain valitulle kohderyhmälle.
  4. Konversio-optimointi: Seurataan reaaliajassa erityisten konversiotavoitteiden toteutumista sillä sivustolla, minne lukija natiivimainoksella ohjataan. Konversioseurannassa voidaan tutkia, mistä natitiivimainoksen versioista, mediasta tai kohderyhmästä konversio tapahtuu.
  5. Lukuaikaoptimointi: Seurataan kanavien, sisältöjen ja kohderyhmien liikennettä eli seurataan sitä, mikä liikenne tuottaa parhaat lukuajat sisältöihin.

Kiinnostaako natiivimainonta, joka tavoittaa 40 suomalaista verkkomediaa? Ota yhteyttä.