7 vinkkiä yritysten digitaalisten kanavien rakentamiseen

Moni menestynyt yritys on herännyt digitaalisuuden merkitykseen myös markkinoinnissa.

Tiedetään, että yrityksen löytyminen netistä on tärkeää. Hakusanoilla löytyvän kouluttavan sisällön, hakukonemarkkinoinnin, SEO-osaamisen, blogien ja sosiaalinen median merkitys ymmärretään, mutta miten digitaalinen kokonaisuus oikein rakennetaan.

Tässä seitsemän vinkkiä.

1)   Kartoita asiakkaasi.

Jotta yrityksesi voisi tuottaa kohdennettua sisältöä asiakkaalle tulee sen tuntea asiakkaansa. Asiakasyrityksen nimeäminen ei riitä vaan tarvitaan tieto siitä, kuka asiakasyrityksessä tekee päätökset? Mitkä asiat kiinnostavat tätä asiakasyrityksen päätöksentekijää eli ostajapersoonaa? Miten ostajapersoonan oma menestys mitataan ja millä hakusanoilla hän hakee yrityksesi kannalta olennaista tietoa?

2)   Tee hakukoneauditointi

On tärkeää, että yrityksen kotisivuilla tietyt asiat ovat kunnossa. Sivuston tulee olla tarpeeksi nopea, käyttäjäystävällinen ja oikein linkitetty, muun muassa suhteessa yritysten sosiaalisen median kanaviin.

3)   Tee sisällöntuotantosuunnitelma

Blogeja ei kannata kirjoittaa pelkästään summamutikassa. Digitaalisen sisällön tulee kattaa keskeiset ostajapersoonat eri vaiheessa ostosuppiloa ja heidän käyttämänsä hakutermit.

4)   Mainosta tuottomaasi sisältöä

Adwordsillä ja muilla digitaalisten mainosten kanavilla on paikkansa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Adwords toimii parhaiten ostosuppilon loppupäässä ja siitä on rajatusti hyötyä houkuttelemaan ostosuppilon alkuvaiheen tiedonhankintaan keskittyviä asiakkaita.

5)   Salli virheet ja panosta laajaan kirjoittajapohjaan

Yrityksen viestinnällä tulee olla yhtenäinen ilme ja strategia, mutta toisaalta jos yksi ihminen ottaa liikaa vastuuta on seurauksena liian kapea kokonaisuus. Yksi ratkaisu on yhteisen graafikon käyttö tai visuaalinen ohjeistus. Etukäteen ei voi varmasti tietää mikä toimii ja siksi on tärkeää, että yrityksellä on käytössään useita sisällöntuottajia. Sen takia kannattaa jossain tapauksissa myös harkita osittaista sisällöntuotannon ulkoistamista. ´

6)   Kannusteet ja data

Onnistuneen digitaalisen markkinointistrategian keskeisenä elementtinä on, että jokainen sisällöntuottaja näkee oman ja muiden tuottaminen sisältöjen menestyksen kvantitatiivisilla mittareilla mitattuna. Näin luodaan edellytykset sille, että yritys tuottaa sisältöä joka toimii. Oikeiden kannusteiden kautta saadaan sisällöntuottajat keskittymään siihen mikä on oleellista: digitaalisen liikenteen ja näkyvyyden lisääminen ja liidien kerääminen.

7)   Keskity sisällön jakamiseen

Sisällön tuottaminen on vain osa prosessia ja kerran tuotetusta sisällöstä kannattaa ottaa kaikki irti, etenkin jos se on sellaista, jonka lukijavaste on ollut hyvä. Julkaisemalla valikoituja blogeja sponsoroitujen artikkelin muodossa saat lisää näkyvyyttä ja hakukonevoimaa. Sisällön jakamisen yhtenä päämääränä on myös kasvattaa kirjoitusten saamien backlinkkien lukumäärää. Backlinkkien lukumäärä on avainasemassa, kun haetaan orgaanista ykköspaikkaa Googlen hakukoneessa.

SalkunRakentajaa julkaiseva Salkkumedia Oy tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita sisällöntuotannon palveluja. Salkkumedialta voit ostaa sisällöntuotantostrategian, SEO-optimoitua sisällöntuotantoa, kotisivun hakukoneoptimointia, sekä hyödyntää SalkunRakentajan yli 200 000 kuukausittaista yksilöityä kävijää ja yli 25 000:ta Facebookin tykkääjää kattavaa näkyvyyttä.

Näytöt ovat valttimme ja yksilöityjen lukijoiden määrät ovat kasvaneet useita kymmeniä prosentteja vuosittain. Me tiedämme mitä teemme ja haluamme jakaa tämän tiedon kanssanne.

Tutustu Salkkumedian sisältöpalveluihin.