Koronakriisi toi suomalaisyrityksiin digiloikan – etätyökulttuuri on tullut jäädäkseen

Suomalaisyritysten toimintaan voimakkaasti vaikuttanut koronakriisi näyttää edistävän digitalisaatiota – ja pysyvästi.

Suomen Pk-yritykset ovat olleet kuluvana vuonna hyvin poikkeuksellisessa ja vaikeassa tilanteessa koronaviruksen leviämisestä johtuneen kriisin vuoksi. Koronakriisi heijastuu suoraan pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä. Odotukset ovat laskeneet voimakkaasti.

Suomen Yrittäjien, työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnveran 9.9. julkaiseman Pk-yritysbarometrin mukaan koronakriisi ei ole yritysten osalta vielä ohi.

Poikkeuksellisen kevään seurauksena pienten ja keskisuurten yritysten kassatilanne on heikentynyt voimakkaasti alkuvuodesta. Lähes 20 prosenttia yrityksistä kertoi vaikeuksista hoitaa maksujaan viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana. Barometrin tulosten valossa myös odotukset liikevaihdon kehityksestä laskivat jyrkästi, samoin investointeja vähennetään.

Yritysbarometrin mukaan pk-yritysten digitaalisten palveluiden käyttö on edistynyt hieman viimeisen vuoden aikana. Erityisesti sosiaaliseen mediaan ja verkkokauppaan on panostettu aiempaa enemmän. Sosiaalista mediaa käyttää nyt 60 prosenttia pk-yrityksistä. Verkkokaupan kautta liiketoimintaa tekee 17 prosenttia pk-yrityksistä.

Digitalisaation hyödyt koetaan merkittäviksi

Myös digitaalisuuden hyödyt ovat nousseet hieman edelliseen barometriin nähden. Yritykset pitävät digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia eri liiketoiminnan osa-alueille pääosin merkittävinä tai kohtalaisen merkittävinä.

Barometrin vastauksista selviää, että digitalisaatiossa olisi yksi avain helpottaa esimerkiksi pk-yritysten taloushallintoon liittyviä velvoitteita ja työvaiheita. Eniten helpotusta yritykset haluaisivat paperikuittien käsittelyyn ja selvittelyyn, joista haluttaisiin eroon.

Yksi koronakriisin aiheuttama digiloikka on ollut etätyön lisääntyminen. Etätyökulttuuri on saanut jalansijaa yllättävänkin nopeasti.

Teleoperaattori Elisan tutkimus Näin yritysten digitaalisuus on edennyt koronapandemian aikana 2020 kertoo, että suomalaiset yritykset ovat digitalisoineet ketterästi omaa liiketoimintaansa. Pienemmät 1-49 henkilöä työllistävä yritykset siirtyivät etätyön pariin tunneissa ja isommiltakin yrityksiltä muutos kesti korkeintaan päiviä. Yrityksissä, joissa etätyö on mahdollista, noin puolet työstä tehdään etänä.

Etätyökulttuuri tuli jäädäkseen

Tutkimuksen mukaan lähes yhdeksän kymmenestä johtajasta arvioi, että etätyö on ollut tuottavaa. Työntekijöiden mielestä taas yritysten johto on lähtenyt täysillä mukaan muutokseen ja näyttänyt esimerkkiä siitä, miten ihmisiä voi kohdata ja kannustaa etätapaamisissa.

Etätyökulttuuri on muuttunut erityisesti isoissa yli 50 henkilön organisaatioissa. Erityisen suuri digiloikka on tehty julkisen sektorin organisaatioissa.

Nopeasti lisääntyneet etätyön menetelmät ovat jäämässä pysyviksi käytännöiksi yrityksissä, sillä lähes joka toisessa organisaatiossa aiotaan jatkaa sisäisiä videopalavereita. Sisäisten etävalmennusten ja -koulutusten määrän arvioidaan nelinkertaistuvan.

Elisan tutkimus osoittaa myös, että Korona-aikana digitaalisten työkalujen käyttö myynnin ja asiakkuuksien hoidossa on yleistynyt. Muutos on jäämässä pysyväksi. Yli puolet kaikista yrityksistä on korona-aikana korvannut myynti- ja asiakastapaamisia videoneuvotteluina, ja neljäsosa organisaatioista aikoo jatkaa videopalavereiden käyttöä korona-ajan jälkeen. Videoneuvotteluina järjestettävien myyntipalavereiden määrän arvioidaan peräti seitsenkertaistuvan aikaisempaan verrattuna.

Etätyötä pitää suunnitella ja tutustua esimerkiksi erilaisiin ohjelmiin, jotka tukevat tiivistä yhteistyötä verkossa. SalkunRakentaja-verkkolehdessä kerrotaan muutamia vinkkejä, miten etätöitä johdetaan mielekkäästi.